Tres Houston on Arkansas State and his senior season.

Tres Houston visits with Jeff Reed