Series Standing: Miami

Miami


Mia_sm.gif (3621 bytes)
MIAMI

Won 4, Lost 5, Tied 0
Home 3-2, Away 1-2 Neutral 0-1

1972 (H) Miami 16-14
1973* (N) Miami 24-7
1976 (A) Minnesota 29-7
1979 (H) Miami 27-12
1982 (A) Miami 22-14
1988 (A) Miami 24-7
1994 (H) Minnesota 38-35
2000 (H) Minnesota 13-7
2002 (H) Minnesota 20-17

*Super Bowl VIII, Jan. 13, 1974


Viking Update Top Stories