Vikings' Future Contract Status

Wondering how long each of the current Vikings are signed for? Or maybe you are more interested in how much base salary a player has, using it as an indicator of his likelihood to stick with the team. We've got the base salary chart for future years for each of the current Vikings on one page.

VIKINGS FUTURE CONTRACT STATUS
* Please note that these salaries are base compensation ONLY and are, in many cases, just a minor portion of the what counts against the salary cap. Many contracts have incentives and signing bonuses that count more against the cap than the base salary. FA=Free Agent. Source: NFL Players Association.
Name 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Alexander, Rufus 285,000 370,000 460,000 550,000 FA FA
Allison, Aundrae 285,000 370,000 460,000 550,000 FA FA
Birk, Matt 4,630,000 5.320,000 FA FA FA FA
Bollinger, Brooks 750,000 950,000 FA FA FA FA
Bolston, Conrad 285,000 370,000 460,000 FA FA FA
Ciurciu, Vinny 595,000 605,000 850,000 FA FA FA
Cook, Ryan 360,000 445,000 530,000 FA FA FA
Daniels, Brian 285,000 370,000 460,000 FA FA FA
Doss, Mike 595,000 FA FA FA FA FA
Dugan, Jeff 525,000 625,000 675,000 725,000 775,000 FA
Edwards, Ray 360,000 445,000 530,000 FA FA FA
Farwell, Heath 435,000 FA FA FA FA FA
Gordon, Charles 360,000 445,000 FA FA FA FA
Greenway, Chad 360,000 675,000 1,000,000 1,295,000 FA FA
Griffin, Cedric 360,000 445,000 530,000 FA FA FA
Henderson, E.J. 1,000,000 2,500,000 3,200,000 4,100,000 4,700,000 FA
Herrera, Anthony 850,000 FA FA FA FA FA
Herron, David 285,000 370,000 460,000 FA FA FA
Hicks, Artis 950,000 775,000 825,000 FA FA FA
Hutchinson, Steve 2,035,000 4,450,000 5,450,000 6,550,000 6,680,000 6,950,000
Jackson, Tarvaris 360,000 445,000 530,000 FA FA FA
James, Erasmus 387,500 695,000 1,002,500 230,000 350,000 FA
Johnson, Chad 285,000 370,000 460,000 FA FA FA
Johnson, Chase 285,000 370,000 460,000 FA FA FA
Johnson, Marcus 435,000 460,000 545,000 FA FA FA
Johnson, Spencer 850,000 FA FA FA FA FA
Jones, Braden 285,000 370,000 460,000 FA FA FA
Kleinsasser, Jim 1,900,000 2,400,000 FA FA FA FA
Kluwe, Chris 435,000 617,000 850,000 1,000,000 1,180,000 1,300,000
Leber, Ben 865,000 2,450,000 3,950,000 3,950,000 FA FA
Loeffler, Cullen 525,000 625,000 675,000 725,000 775,000 FA
Longwell, Ryan 820,000 1,620,000 1,850,000 1,500,000 FA FA
McCauley, Marcus 285,000 370,000 460,000 550,000 FA FA
McKinnie, Bryant 850,000 3,250,000 2,900,000 4,600,000 4,900,000 4,500,000
Mitchell, Jayme 360,000 445,000 FA FA FA FA
Moore, Mewelde 510,000 FA FA FA FA FA
Mozes, Dan 285,000 370,000 460,000 FA FA FA
Nance, Martin 285,000 370,000 FA FA FA FA
Peterson, Adrian 285,000 370,000 755,000 1,140,000 1,525,000 895,000
Rice, Sidney 285,000 370,000 460,000 550,000 FA FA
Richardson, Tony 820,000 FA FA FA FA FA
Robison, Brian 285,000 370,000 460,000 550,000 FA FA
Scott, Darrion 850,000 FA FA FA FA FA
Sharper, Darren 2,900,000 2,900,000 FA FA FA FA
Shiancoe, Visanthe 1,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 3,100,000 FA
Smith, Dwight 1,600,000 2,500,000 FA FA FA FA
Tahi, Naufahu 360,000 445,000 FA FA FA FA
Taylor, Chester 2,400,000 3,000,000 3,000,000 FA FA FA
Thomas, Dontarrious 510,000 FA FA FA FA FA
Udeze, Kenechi 649,750 807,500 FA FA FA FA
Wade, Bobby 950,000 1,950,000 2,950,000 2,700,000 2,700,000 FA
Whitaker, Ronyell 435,000 FA FA FA FA FA
Whitlock, Arkee 285,000 370,000 460,000 FA FA FA
Williams, Tank 595,000 FA FA FA FA FA
Williams, Kevin 3,000,000 1,000,000 1,000,000 2,274,000 6,000,000 6,000,000
Williams, Pat 2,650,000 4,000,000 3,750,000 4,250,000 FA FA
Williamson, Troy 435,000 910,000 1,435,000 FA FA FA
Winfield, Antoine 4,900,000 5,600,000 6,000,000 FA FA FA

Viking Update Top Stories