Vikings' Future Contract Status

Wondering how long each of the current Vikings are signed for? Or maybe you are more interested in how much base salary a player has, using it as an indicator of his likelihood to stick with the team in training camp. We've got the base salary chart for future years for each of the current Vikings on one page.

VIKINGS FUTURE CONTRACT STATUS

* Please note that these salaries are base compensation ONLY and are, in many cases, just a minor portion of the what counts against the salary cap. Many contracts have incentives and signing bonuses that count more against the cap than the base salary. Source: NFL Players Association.
Name 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Abdullah, Husain
$295,000 385,000 475,000 FA FA FA
Alexander, Rufus
$295,000 460,000 550,000 FA FA FA
Allen, Jared
$750,000 7,750,000 6,380,100 8,979,438 11,619,850 14,280,612
Allen, Kenderick
$605,000 FA FA FA FA FA
Allison, Aundrae
$370,000 460,000 550,000 FA FA FA
Berrian, Bernard
$605,000 2,395,000 3,700,000 3,900,000 6,900,000 7,900,000
Birk, Matt
$5,320,000 FA FA FA FA FA
Bollinger, Brooks
$950,000 FA FA FA FA FA
Booty, John David
$295,000 385,000 475,000 565,000 - -
Boulware, Michael
$605,000 FA FA FA FA FA
Burnett, Martail
$295,000 385,000 475,000 FA FA FA
Ciurciu, Vinny
$605,000 850,000 FA FA FA FA
Cook, Ryan
$445,000 530,000 FA FA FA FA
Daniels, Brian
$295,000 385,000 FA FA FA FA
Davis, Daniel
$295,000 FA FA FA FA FA
Douzable, Leger
$295,000 385,000 475,000 FA FA FA
Dugan, Jeff
$625,000 675,000 725,000 775,000 FA FA
Edwards, Ray
$445,000 530,000 FA FA FA FA
Evans, Fred
$445,000 FA FA FA FA FA
Farwell, Heath
$1,417,000 FA FA FA FA FA
Ferguson, Robert
$730,000 FA FA FA FA FA
Frampton, Eric
$370,000 460,000 FA FA FA FA
Frerotte, Gus
$2,000,000 1,750,000 FA FA FA FA
Gordon, Charles
$445,000 FA FA FA FA FA
Greenway, Chad
$675,000 1,000,000 1,295,000 FA FA FA
Griffin, Cedric
$445,000 530,000 FA FA FA FA
Grigsby, Otis
$445,000 FA FA FA FA FA
Guion, Letroy
$295,000 385,000 475,000 565,000 - -
Hauschka, Steven
$295,000 385,000 475,000 FA FA FA
Henderson, E.J.
$2,500,000 3,200,000 4,100,000 4,700,000 FA FA
Henderson, Erin
$295,000 385,000 475,000 FA FA FA
Herrera, Anthony
$625,000 900,000 1,425,000 2,650,000 2,650,000 FA
Herron, David
$370,000 460,000 FA FA FA FA
Hicks, Artis
$975,000 825,000 FA FA FA FA
Hicks, Maurice
$605,000 1,100,000 1,400,000 FA FA FA
Hutchinson, Steve
$4,450,000 5,450,000 6,550,000 6,680,000 6,950,000
Jackson, Tarvaris
$445,000 530,000 FA FA FA FA
Johnson, Chase
$370,000 460,000 FA FA FA FA
Johnson, Jaymar
$295,000 385,000 475,000 565,000 - -
Johnson, Marcus
$520,000 545,000 FA FA FA FA
Johnson, Tyrell
$295,000 385,000 475,000 565,000 - -
Jones, Braden
$295,000 460,000 FA FA FA FA
Jones, Nate
$295,000 385,000 475,000 FA FA FA
Kleinsasser, Jim
$2,400,000 FA FA FA FA FA
Kluwe, Chris
$617,000 850,000 1,000,000 1,180,000 1,300,000 1,400,000
Leber, Ben
$2,450,000 3,950,000 3,950,000 FA FA FA
Leman, J.
$295,000 385,000 475,000 FA FA FA
Loeffler, Cullen
$625,000 675,000 725,000 775,000 FA FA
Longwell, Ryan
$1,620,000 1,850,000 1,500,000 FA FA FA
Mattran, Tim
$295,000 385,000 475,000 FA FA FA
McCann, Dee
$295,000 385,000 FA FA FA FA
McCauley, Marcus
$370,000 460,000 550,000 FA FA FA
McKinnie, Bryant
$3,250,000 2,900,000 4,600,000 4,900,000 4,500,000 4,000,000
Mills, Garrett
$445,000 530,000 FA FA FA FA
Mitchell, Jayme
$445,000 FA FA FA FA FA
Mozes, Dan
$295,000 385,000 475,000 FA FA FA
Nance, Martin
$295,000 385,000 FA FA FA FA
Peterson, Adrian
$370,000 755,000 1,140,000 7,720,000 895,000 FA
Pope, Derrick
$605,000 FA FA FA FA FA
Radovich, Drew
$295,000 385,000 475,000 FA FA FA
Reynaud, Darius
$295,000 385,000 475,000 FA FA FA
Rice, Sidney
$370,000 460,000 550,000 FA FA FA
Robison, Brian
$370,000 460,000 550,000 FA FA FA
Sapp, Benny
$605,000 FA FA FA FA FA
Sharper, Darren
$3,900,000 FA FA FA FA FA
Shiancoe, Visanthe
$2,100,000 2,100,000 2,100,000 3,100,000 FA FA
Sullivan, John
$295,000 385,000 475,000 565,000 - -
Sumrall, Brandon
$295,000 385,000 475,000 FA FA FA
Tahi, Naufahu
$445,000 FA FA FA FA FA
Tapeh, Thomas
$605,000 620,000 1,025,000 1,150,00 1,150,000 FA
Taylor, Chester
$3,000,000 3,000,000 FA FA FA FA
Udeze, Kenechi
$807,500 807,500 FA FA FA FA
Wade, Bobby
$1,950,000 2,950,000 2,700,000 2,700,000 FA FA
Walker, Marcus
$295,000 385,000 475,000 FA FA FA
Williams, Kevin
$1,000,000 1,000,000 2,274,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
Williams, Madieu
$605,000 620,000 2,975,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000
Williams, Pat
$4,000,000 3,750,000 4,250,000 FA FA FA
Winfield, Antoine
$5,600,000 6,000,000 FA FA FA FA
Wyms, Ellis
$1,000,000 FA FA FA FA FA
Young, Albert
$295,000 385,000 475,000 FA FA FA

Viking Update Top Stories