Taylor HS

69 results
Scout RankScout Rank / NamePosPos RankHtWtSchoolTeam
26TE26'6"240
Houston, TX
13WR36'3.5"214
Houston, TX
NRDE6'4"235
Houston, TX
59SF156'5"215
Houston, TX
125DE136'4"205
Houston, TX
NRLB1375'11"220
Houston, TX
NRS306'1"190
Houston, TX
NRCB325'9"178
Houston, TX
NRWR536'3"185
Houston, TX
NRDT386'3.5"285
Houston, TX
NRRB455'11"215
Houston, TX
NRDE526'3"220
Houston, TX
NROG626'4"260
Houston, TX
NRS726'3"200
Houston, TX
NROG796'4"280
Houston, TX
NRS1186'2"180
Houston, TX
NRCB1346'0"173
Taylor, TX
NRCB1565'10"160
Houston, TX
NRDT6'1"304
Houston, TX
NRSLB596'2.5"240
Houston, TX
NRSLB456'2"230
Houston, TX
NRDE1216'4"210
Houston, TX
NRQB1276'2"185
Houston, TX
NRDE1416'1"255
Houston, TX
NRQB1476'1"185
Houston, TX
NRRB1515'9"190
Taylor, TX
NRS1536'2"190
Taylor, TX
NRWR1685'8"165
Houston, TX
NRWR2356'3"205
Houston, TX
NRLB3255'10"198
Houston, TX